회사소개

Trung tâm công nghệ nông nghiệp

Công ty TNHH CMC Hàn Quốc

Chúng tôi, CMC Korea, vô cùng biết ơn những người nông dân đã giúp chúng tôi phát triển thành một công ty hàng đầu chịu trách nhiệm sản xuất các loại cây trồng bội thu.

 

Với tư duy “làm việc với nông dân”, chúng tôi đã và đang nỗ lực hướng tới công nghệ và đổi mới nhằm đảm bảo chất lượng và năng suất cao.

 

CMC Korea, công ty đang chuẩn bị cho tương lai đạt được sự hài hòa của các công nghệ này, đang có một bước tiến vượt bậc với tư cách là công ty tích cực tiên phong trong thế kỷ 21.

Giám đốc Kang Seung Seon